Hirurške maske

Mikrobiološki i zdravstveno ispravno


Namena:
Hirurške maske su namenjene prevashodno za medicinske us­ta­­nove. Služe za zaštitu pacijenata, re­spi­ratornih organa lekara i drugog medicinskog osoblja, kao i za zaštitu či­stih površina od kontaminacije mikro-organizmima koji se prenose pu­tem va­zduha. Mogu biti troslojne, sa povezom-trakicom ili gu­micom za postavljanje, jednobojne ili štampane u različitim bojama i de­zenima. 

STANDARD - EN 14683 i TIP II.

Sastav: Sastoje se od tri sloja flisa (netkani tekstil - polipropilen) i jednog sloja filtera.


Alims rešenje: Preuzmi PDF

Detaljnije

Više informacija

Komercijalno pakovanje50 komada 
Transportno pakovanje20 komercijalnih pakovanja sa povezom1000 kom.
40 komercijalnih pakovanja sa gumicom2000 kom.
Na EURO paleti28 transportnih pakovanja28 000 kom.
24 transportna pakovanja48 000 kom.
Boje:
  •  
  •  
  •  
  •  
  •